A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár megyei szolgáltatásai:

 • ellátja a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat,
 • szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését
 • végzi és szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását
 • a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt
 • szervezi a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását
 • végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést
 • működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert
 • megállapodás alapján igénybe vehető szolgáltatásokat nyújt a megjelölt könyvtári szolgáltató helyeken a települési önkormányzatok számára
 • koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését
 • koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését
 • az Országos Dokumentumellátási Rendszerben a szolgáltató könyvtár feladatainak ellátása

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR)

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár tevékenységében kiemelkedő helyet foglal el a térségi szolgáltatás, a községekben élő lakosság minőségi könyvtári ellátásnak megszervezése, az információhoz való hozzáférés, az esélyegyenlőség biztosítása a kistelepüléseken élők számára.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településeinek száma 229, ebből 51 helyen nyilvános könyvtár működik, 178 településen pedig szolgáltató hely. A megye település szerkezete, a községek nagysága, infrastruktúrája alapvetően meghatározza a lakosság számára nyújtandó könyvtári ellátást, a megyei könyvtár térségi könyvtári szolgáltatásait.

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2013-tól Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésével támogatja Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakosságának könyvtári ellátását.

2017-ban 178 településsel kötöttünk megállapodást, így egyre növekszik a helyben elérhető minőségi könyvtári szolgáltatások köre. Az országos könyvtárfejlesztési koncepciót figyelembe véve folyamatosan szervezzük és bővítjük megyénk Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerét, melyhez a települési önkormányzat biztosítja a könyvtári szolgáltatás fogadására alkalmas helyiséget, valamint a színvonalas könyvtári szolgáltatáshoz szükséges személy alkalmazását.